Projektet syftar till att testa om en professionalisering av evenemangskoordination kan öka nettovinsten av föreningarnas evenemang i Tibro. Projektet syftar även till att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk och social utveckling av föreningarnas finansiering och rekrytering av ideella arbetskrafter. Samt att öka besöksnäringen via evenemang inom kultur och idrott.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport