Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Strategi 2023-2027

INFORMATIONSSIDA FÖR FRAMTAGANDET AV LEADER ÖSTRA SKARABORGS NYA LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR 2023-2027

 

Hur vill ni att er ort och landsbygd ska utvecklas och se ut i framtiden?

Den fråga vill vi ställa till er och bjuder därför in till workshops där vi vill höra era åsikter, fånga in era behov, visioner och ta tillvara det engagemang som finns i just er bygd.

Under april kommer vi därför att genomföra en rad  digitala workshops i hela vårt område.

Syftet med workshoparna är att skapa en väl underbyggd och förankrad SWOT-analys som sedan utgör grunden som strategin baseras utifrån. Här nedan finns datumen och länkar till respektive workshop som kommer att hållas för var och en av våra sju kommuner.

Tillsammans formar vi Leader Östra Skaraborg utvecklingsstrategi!

Mötena kommer även att läggas upp som evenemang på Facebook.

Varför en utvecklingsstrategi?

 

Leader Östra Skaraborg fördelar stöd till lokala utvecklingsprojekt i vårt område. Kanske har du hört talas om Frisbeebanan i Tibro, Outdoor Hökensås eller Visit Hornborgasjön? Det är några projekt som möjliggjorts genom Leader Östra Skaraborg och finansierats av EU, staten och kommunen. Vart sjunde år tar vi fram en utvecklingsstrategi som talar om vilka lokala förutsättningar och utvecklingsbehov som finns i Östra Skaraborg.

För att ett projekt ska få stöd genom Leader Östra Skaraborg behöver projektidén passa in i strategin. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med de verkliga behoven – så att goda idéer och projekt kan förverkligas!

Leader Östra Skaraborgs lokala utvecklingsstrategi samordnas med EU:s målsättningar för landsbygdsutveckling och andra övergripande planer som den regionala utvecklingsstrategin med flera.

Dina synpunkter och idéer är viktiga!

Vad behövs för att din plats ska utvecklas? Hur vill du att din ort och bygd ska utvecklas och se ut i framtiden?

 Behoven och förutsättningarna ser olika ut i vårt område. Det är därför viktigt för oss att samla in de synpunkter, önskemål och önskemål som finns lokalt.

Därför arrangerar vi dessa workshops i alla våra kommuner, skickar ut enkäter samt har dialogmöten med olika organisationer och verksamheter för att fånga upp de behov som finns.

Har du inte haft möjlighet att delta vid några av våra workshops eller deltog du och vill fylla på med dina synpunkter, fyll gärna i vårt googelformulär: Frågeformulär lokal utveckling

Digitalt idétorg!

Har du en projekt idé för just er ort eller bygd? Kanske att det skulle finnas ett hopptorn vid sjön eller en gemensamgrillplats vid idrottsplatsen… Vilka idéer har ni som ni vill förverkliga där ni bor? Fyll i vårt digitala idétorg på https://padlet.com/leaderostraskaraborg.se   Här kan du leta upp den kommunen du bor i och ge förslag och exempel på vad du tycker skulle utveckla er ort och bygd.

För frågor, anmälan eller annat som rör strategiprocessen kontakta vår strategiansvarige Emma.

Email: emma.stigson@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 0702 – 46 07 56