Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Strategi 2023-2027

Vi vill veta vad du tycker!

Under våren och sommaren har vi på Leader Östra Skaraborg arbetat med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för kommande programperiod 2023–2027. Strategin är till för er som bor lever och verkar i vårt område och strategin ska möjliggöra lokal utveckling i vårt område.

För att projekt ska kunna finansieras genom Leader Östra Skaraborg måste projekten gå i linje med den lokala strategin.  Det är därför viktigt för oss att ta del av era synpunkter och feedback.   Här finns ett första utkast av strategin samt ett frågeformulär  :

 Utkast till strategi Leader Östra Skaraborg 2023-2027

Ge feedback genom att fylla i detta  Frågeformulär . Senast 10 september vill vi ha ert svar.

Fundera gärna över frågorna:

-Kommer målen och insatsområdena kunna bidra till landsbygdsutveckling och förverkligande av projektidéer?

-Är det något du tycker saknas eller behöver framgå tydligare?