Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Strategi 2023-2027

Ny strategi för 2023-2027

Under våren och sommaren har vi på Leader Östra Skaraborg arbetat med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för kommande programperiod 2023–2027. Strategin är till för er som bor lever och verkar i vårt område och strategin ska möjliggöra lokal utveckling i vårt område.  Har du frågor eller funderingar berörande strategin, kontakta Emma på emma.stigson@leaderostraskaraborg.se

Strategiprocessen

Arbetet med framtagande av strategin startade februari 2021.  Under våren har Leader Östra Skaraborg skickat ut enkäter, anordnat workshops, dialogmöten och intervjuer för att få med allas perspektiv i strategin. Från juli till september har ett första utkast funnits att läsa på vår hemsida med möjlighet för att ge synpunkter och inspel på strategin. Under september och oktober sammanställs en slutgiltig version som skickas in till Jordbruksverket. 15 oktober är sista datum för att skicka in strategin till Jordbruksverket.

Varför en ny strategi?

I Sverige finns det 48 Leaderområden som alla arbetar efter en lokal strategi som ligger till grund för den lokal utvecklingsarbetet i Leaderområdet.  Strategin beskriver de behov som finns och de målsättningar som behöver göras för att gynna den lokala utvecklingen i området. Inom Leader arbetar vi i programperioder och år 2023 går vi in i en ny programperiod för år 2023-2027. Den nuvarande strategin gäller fram till sista december 2022.