Programperiod
2023-2027

foto: Therese Elgquist

37 283 278 kronor till landsbygdsutveckling i Östra Skaraborg för åren 2023 – 2027

Under 2021 tog Leader Östra Skaraborg fram en ny strategi för kommande programperiod 2023-2027. Strategin skickades in till Jordbruksverket hösten 2021 och den 2 juni 2022 kom beskedet som vi väntat på!

Leader Östra Skaraborgs nya strategi har blivit godkänd och vi har fått en budget tilldelad till oss för nästa programperiod.

Den tilldelade budgeten blev 37 283 278 SEK för åren 2023-2027. Pengarna kommer ifrån EU, staten samt de sju kommunerna i Leader Östra Skaraborgs område och kommer att fördelas till projekt genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Leader Östra Skaraborg är mycket nöjda med utfallet och med den tilldelade budgeten! Vi kommer att ha gott om medel att bevilja till bra och spännande lokala utvecklingsprojekt under många år framåt. 

  Har du frågor eller funderingar berörande strategin, kontakta Emma på emma.stigson@leaderostraskaraborg.se
eller Jesper på jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

Strategiprocessen

Arbetet med framtagande av strategin startade februari 2021 och pågick fram till 15 oktober 2022.  Under processen har Leader Östra Skaraborg skickat ut enkäter, anordnat workshops, dialogmöten och intervjuer för att få med allas perspektiv i strategin. 

Varför en ny strategi?

I Sverige finns det idag 48 Leaderområden som alla arbetar efter en lokal strategi som ligger till grund för den lokal utvecklingsarbetet i Leaderområdet.  Strategin beskriver de behov som finns och de målsättningar som behöver göras för att gynna den lokala utvecklingen i området. Inom Leader arbetar vi i programperioder och år 2023 går vi in i en ny programperiod för år 2023-2027. Den nuvarande strategin gäller fram till sista december 2022.