Inspiration, utbildning, nystartade företag, nätverk och utveckling – ett projekt för att lyfta den gröna näringen i Skaraborg genom unga människors kreativitet.

Under tre år kommer projektet att genomföra affärsutvecklingsutbildningar, skapa nätverkskonferenser och en virtuellmötesplats för att sedan utveckla ett digitalt affärsutvecklingsprogram. Allt kommer att vara anpassat för nya
företag inom de gröna näringarna och syftar till att skapa nya företag, nya nätverk, inspirera fler till nytänkande
och öka kunskapen om innovation och affärsutveckling.

Länk till projektet Green innovation

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport