LEADER ÖSTRA SKARABORG

Leader Östra Skaraborg har sedan 2007 jobbat med landsbygdsutveckling enligt leadermetoden i kommunerna Falköping, Habo, Hjo, Mullsjö, Skövde, Tibro och Tidaholm. Sedan dess har drygt 300 olika projekt genomförts i vårt område. Klicka här för att se de projekt som är aktuella nu.

Leader Östra Skaraborg arbete utgår ifrån en lokal utvecklingsstrategi som tas fram inför respektive programperiod. Klicka här för att läsa mer om nuvarande programperiod 2023-2027.

Leader Östra Skaraborg är finansierade av EU, staten och de sju kommunerna och jobbar med stödmedel från Landsbygdsfonden. 

Föreningens styrelse, även kallat LAG (Local action group) kan ni läsa om här.

Vad är leader?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991.
I metoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum.
Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där – av dig, din förening,
lokala företag och andra organisationer. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Det finns 40 leaderområden i Sverige, och räknar du dem i hela EU så är det över 3 500.
Alla leaderområden är egna föreningar och du kan se alla områden och läsa mer på
LEADER Sverige

 

Ideellt engagemang är viktigt

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och samarbetar för att uppnå något som de tycker är viktigt. När detta sker skapas grunden för hållbara och attraktiva platser. Men även om samarbetet och viljan att utveckla finns, så kanske pengarna inte alltid gör det. Då kan Leader vara en möjlig partner för att hjälpa till med finansieringen.

EU finansiering gör skillnad lokalt

Leaderstöd som fördelas till olika projekt kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), svenska staten, kommuner och ibland regioner. Under perioden 2023–2027 finns totalt cirka 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges landsbygders konkurrenskraft och utveckling genom leader.