Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Förstudie Kompetens och ledarskap

Om projektet

Leader Östra Skaraborg genomförde en förstudie kring kompetens och ledarskap. Rapporten från förstudien finns tillgänglig här till höger.

Förstudien har lett till att ett paraplyprojekt med inriktning mot lokal handel har beslutats av styrelsen.

samlade_regionalfonden_vit_bakgrund

Projektägare
Leader Östra Skaraborg
Kontaktperson
Jesper Uvesten
Telefon
0702-460099
E-post
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Beviljat stöd
88 150 SEK i totalt utbetalat stöd.
Projektets slutdatum
2019-03-19
Fond
Regionalfonden
Insatsområde
1. Näringslivsutveckling