Leader Östra Skaraborg genomförde en förstudie kring kompetens och ledarskap. Rapporten från förstudien finns tillgänglig här till höger.

Förstudien har lett till att ett paraplyprojekt med inriktning mot lokal handel har beslutats av styrelsen.

samlade_regionalfonden_vit_bakgrund

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport