Projektets syfte är att erbjuda en bana i Hjo för det stora antal spelare som idag åker till omkringliggande kommuner för att spela discgolf. Projektet vill också få sporten att växa och kommer att lägga mycket tid och energi på att attrahera nya spelare i alla åldrar genom att erbjuda en sysselsättning som automatiskt erbjuder frisk luft, promenader och en ständig vilja att bli bättre. Högalidens fritidsområdet finns det gott om plats och vi hoppas och tror att ytterligare en aktivitet kommer göra att besöksfrekvensen ökar vilket i förlängningen är bra för folkhälsan.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport