Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna till ett förstärkt landsbygdsutvecklingsarbete i Östra Skaraborg.

 

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport