Projektet vill utveckla odlingsmetoder för att förlänga skördesäsongen för bladgrönsaker och andra grönsaker som tål kyla bra. Syftet är att utveckla sin nuvarande odlingsverksamhet där man endast kan leverera nyskördade grönsaker under halva året till att kunna skörda året runt. Detta skall åstadkommas utan att tillföra stora mängder energi utan istället satsa på grödor som tål kyla bra. Tekniken tillämpas kommersiellt i Nordamerika och Västeuropa men under andra ljus och klimatförhållanden. För att göra den tillämplig i Östra Skaraborg krävs utveckling av teknik, metoder och försök med olika grödor och tider för sådd.

Bossgården Leaderprojekt

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport