GENOMföra PROJEKT

Har du fått din ansökan beviljad? Kul! Då är det dags att börja jobba!

Vi stöttar dig gärna genom processen, tveka inte att kontakta oss längs med vägen.

dags att köra igång!

Under hela genomförandet av ditt projekt är det viktigt att du följer projektplanen. Om ni är flera deltagare i projektet är det bra om ni redan från start planerar för hur ni delar upp arbetsuppgifter, ansvar och datum för projektmöten. Dokumentera så mycket ni kan, det kommer underlätta när det är dags för rapportering och slutredovisning.

Vi på Leader vill att ditt projekt ska gå bra! Vi finns bara ett samtal eller mail bort under hela genomförandet. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp. 

VIktiga LOGOTYPER

Det är viktigt att du tydligt framhäver att projektet får finansiering från både EU och Leader. 

UTBETALNINGAR

Efter att du har fått beslut om stöd och har haft utgifter för projektet, kan du när som helst ansöka om delutbetalning.