Syftet med projektet är att Falköpings Cykelklubb vill vidareutveckla Mösseberg som ett sätt att få fler folk i rörelse där. Man vill framförallt bygga en ”teknikzon” vid motionscentralen uppe på Mösseberg i Falköping men även förbättra den befintliga
pumptracken.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport