Projektets syftar till att utveckla en tillverkningsteknik för PET-skum som gör att det kan användas för tillverkning av elfordon.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport