Syftet med projektet är att genomföra en förstudie för att ta fram en modell för plattform och funktion som ska underlätta i rekryteringar av kompetenser till vårt område.

 

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport