Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Förstudie Inflyttarservice

Om projektet

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie för att ta fram en modell för plattform och funktion som ska underlätta i rekryteringar av kompetenser till vårt område.

 

Projektägare
Leader Östra Skaraborg
Kontaktperson
Jesper Uvesten
Telefon
0702-460099
E-post
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Beviljat stöd
310 000 SEK
Projektets slutdatum
2020-03-30
Fond
Regionalfonden
Insatsområde
1. Näringslivsutveckling