Projektet syftar till att stärka besöksnäringen genom att digitalisera Datoretorps skogsmuseum. Inom projektet skall en projektledare anställas som skall ansvara för att digititalisera och bevara den kunskap och det material som redan idag finns.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport