Projektet drogs tillbaka av sökande.

Kontakta Leader Östra Skaraborg för mer information.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport