Syftet med projektet är att skapa ett ökat intresse för människor att röra sig utomhus samt att skapa attraktionskraft för Sandhem genom byggnation av en Frisbegolfbana.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport