Projektet har anlagt en 18-håls frisbeegolfbana utmed ån Tidan i Tibro kommun. Banan består av 18st korgar, utkastplatser och skyltar sk. teesigns. Lokala entreprenörer har genomfört markarbeteten och korgarna är monterade, nergrävda och gjutna för hand av föreningens medlemmar.

Vid respektive hål sitter det hålillustrationer som är skapade av en illustratör som även gjort en bankarta efter projektets anvisningar. Även större informationsskylt, scorekort och diverse informationsmaterial i tryckt och digital form är framtaget i projektet. Även ett antal frisbees som använts till marknadsföring och utlåning är införskaffade.

Det tydligaste resultatet av projektet är den stora besöksfrekvensen som uppskattas till ca 20-30 besökare varje dag under
sommarhalvåret och på helgerna något fler. Det har även resulterat i ett stort antal besökare från andra orter som är nyfikna på den nya banan. Projektet anser att banan fyller ett hål i den avsaknad av banor i vår del av Sverige vilket också bevisas av den höga frekvens av besökare som faktiskt besökt vår Tibro med huvudmål att kasta på banan.

 

Frisbeegolf Tibro

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport