SÖKA STÖRRE PROJEKT

Vi  rekommenderar alla som vill söka projekt att ta kontakt med oss innan man påbörjar sin ansökan. Boka in ett möte med oss, så går vi igenom processen tillsammans.

Att tänka på när du söker Projektmedel

Vid större projektansökningar är det viktigt att tänka på en del saker redan från start.

 • Hur länge behöver vi driva vårt projekt för att uppnå de resultat vi önskar?
  Ibland behövs det långa projekt och ibland lite kortare. Vi ser en fördel med projekt som inte blir för långa, då det finns en risk att projektet blir för svårt att hålla ihop hela vägen. Dock är det viktigt att lägga på ett par månader extra på projektet för att hinna betala alla kostnader och slutrapportera innan projekttiden tar slut.
 • Hur mycket pengar skall vi söka?
  För projekt som riktar sig till en större allmänhet och drivs av till exempel en förening eller en kommun finns ingen gräns för hur mycket man kan söka. Men det är inget självändamål att söka så mycket som möjligt, det viktiga är att ha en rimlig budget i förhållande till vad man skall genomföra.

  För projektstöd till företag där nyttan av projektet primärt tillfaller ett företag gäller lite andra regler. I utgångläget beviljar vi 50% i stöd till företag och då kan maxbudgeten vara 400 000 SEK för ett projektstöd till företag.

   

 • När behöver vi ha pengarna?
  Var medveten om att ni behöver kunna ligga ute med pengar då man måste ha betalt utgifterna innan man kan söka tillbaka dem. Planera för att söka förskott och delredovisa ofta under projektet. Detta är ett bra sätt att säkerställa att likviditeten i organisationen som driver projektet inte blir för påverkad då man måste ligga ute med kostnader. 

   

 • Hur ska vi tänka vid ansökan om förstudie?
  Avgränsa projekttiden och kostnaden så att det blir rimligt för att genomföra just en förstudie. Blir en förstudie för omfattande både i tid och pengar finns risk att ansökan inte kan beviljas. 

Ansökningshandlingar och beslut

 • Inkommande projektansökningar administreras av oss på kontoret och tas sedan upp för beslut på våra styrelsemöten. Besluten tas enligt väl beprövade metoder och mallar. Läs mer om vår styrelse här.
 • Leader Östra Skaraborg måste ha mottagit en komplett ansökan senast 5 veckor innan nästkommande styrelsemöte. Detta för att hinna bereda projektansökningarna och i god tid innan beslutsmötet skicka ut underlag till styrelseledamöterna.
 • Förändringar gjorda i ansökan under perioden 5 veckor innan beslutsmöte kommer att hanteras från fall till fall för att utvärdera om ändringarna är så stora så att underlagen som är utskickade till styrelsen inte är aktuella och att projektet måste behandlas på ett framtida beslutsmöte.
CHECKAR

SÖK ETT MINDRE PROJEKT

Har du en idé som inte kostar så mycket? Då kan du spana in våra checkar, en form av microstöd för mindre projekt.