Detta förberedande transnationella projektet skapade i första hand ett väl fungerade nätverk och samarbete mellan de båda involverade Leaderområdena. Genom besöket i Tyskland så skapas det en förståelse för de förutsättningar, svagheter och möjligheter som det tyska Leaderomådet har. Den ursprungliga planen om ett samarbetsprojekt med tranan och dess färdväg i fokus är fortfarande ett
tänkbart och intressant upplägg. Dock visade studieresan att våra Leaderområden står ganska långt ifrån varandra vad gäller hur väl tranturismen är utvecklad.

Det tyska Leaderområdet ligger långt fram vad gäller utvecklingen av eldrivna båtar, uthyrning av elcyklar och laddstolpar för elbilar. Inom detta område skulle det mycket väl kunna ske ett samarbete. Detsamma gäller utbyggnaden av bredband som vi har lyckats relativt väl med i vårt område men som de i Tyskland inte alls kommer fram med.

Fortsatt samarbete pågår mellan våra områden och närmast i planeringen är ett besök till Skaraborg under 2020 från det tyska området.

Utöver detta så skapade projektet konkreta resultat vad gäller Visit Hornborgasjön. I samband med studieresan knöts kontakter med en reseagentur i Anklam där ett fortsatt samarbete pågår.

 

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport