Projektet Outdoor Hökensås inventerade, kartlade och analyserade naturturismen inom Hökensåsområdet samt har tillgängliggjort Hökensåsbygden på ett professionellt sätt. Ett av resultaten av projektet finns att beskåda på
www.outdoorhokensas.se.

I övrigt har projektet resulterat i nya nätverk och samarbeten mellan aktörer i området, en ny karta för området är framtagen och samarbetet mellan kommunerna Hjo, Tidaholm, Habo och Mullsjö kring Hökensås är stärkt och långsiktigt.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport