Pågående projekt

Här presenteras de pågående projekt som blivit beviljade medel från Leader Östra Skaraborg. När nya projektbeslut tas kommer dessa projekt att läggas till här.
Har du en projektidé, tveka inte att kontakta oss på Leader Östra Skaraborg.

Klicka på projektbilden för mer information om respektive projekt.

Högaliden MTB Arena

Projektets syfte är att utveckla Hjo Velocipedklubbs verksamhet genom att anlägga en MTB Arena vid Högalidens friluftsområde. Målet på kort sikt är att MTB banan

Mer information »
Bild på kor för att symbolisera biogasproduktion

Biogas Östra Skaraborg

Syftet med projektet är att ta fram beslutsunderlag inför en etablering av en eller flera biogasanläggningar i östra Skaraborg. Förstudien ska undersöka möjligheten att kunna

Mer information »
Jordgubbar i back från Munkebo gård

Gårdsbutik

Projektet skall uppföra en gårdsbutik i anslutning till sina odlingar och ett nyligen återbrukat växthus. Investeringen kommer att stärka företaget och skapa en försäljningsplats som

Mer information »

Floby för alla

Projektet skall utveckla en ställplats vid Alphems Arboretum, skapa tillgägnlighet för befintliga leder mellan Floby centrum och Arboretumet samt anlägga ett utegym i anslutning till

Mer information »

Landsbyggare Skaraborg

Syftet är att synliggöra och kommunicera positiva värden av Skaraborgs landsbygder genom kreativa entreprenörer och engagerade verksamheter. Genom inspirerande drivkrafter visa att Skaraborg är en

Mer information »