Genom uppsökande verksamhet och tillsammans med markägare, kommun, bygdeföreningar och mäklare skall nya tomter tas fram på Tidaholms landsbygd.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport