Projektet skall utveckla en ställplats vid Alphems Arboretum, skapa tillgägnlighet för befintliga leder mellan Floby centrum och Arboretumet samt anlägga ett utegym i anslutning till dessa leder.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport