Projektets syfte är att utveckla Hjo Velocipedklubbs verksamhet genom att anlägga en MTB Arena vid Högalidens friluftsområde.

Målet på kort sikt är att MTB banan på Högaliden skall vara färdigbyggd och blivit en mötesplats och besöksmål för både organiserad och oorganiserad verksamhet. På långsikt är förhoppningen att hela Högalidens friluftsområde lockar fler personer att utöva någon form av friluftsliv.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport