Kreativa Aktörer Skaraborg riktar sig till KKN-företag i Skaraborg och drivs sedan april 2023 av två leaderområden: Nordvästra Skaraborg och Östra Skaraborg.

Båda leaderområdena driver varsitt projekt, men samverkar och arbetar tillsammans för att nå det övergripande syftet: Att öka tillväxten hos KKN-företag i Skaraborg och bidra till en kulturdriven platsutveckling. Projektet ska bidra till att företagen breddar sitt professionella nätverk. Detta genom utbytesträffar mellan företagskluster i olika kommuner och inom olika branscher. Samarbeten uppmuntras också genom att tre eller flera företagare kan söka gemensamt stöd för kompetensutveckling, studieresa, marknadsföring eller förstudier. I nordvästra Skaraborg får företagen även möjlighet att utveckla sina produkter och tjänster i en coachningsinsats.

Projekten pågår fram till mars 2024.

 

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport