Syftet med projektet är att ta fram beslutsunderlag inför en etablering av en eller flera biogasanläggningar i östra Skaraborg. Förstudien ska undersöka möjligheten att kunna producera biogas ur den mängd stallgödsel som finns på djurgårdar inom området Hjo, Tibro, Karlsborg, Tidaholm och Skövde kommuner, samt erhålla biogödsel (rötrest) som är bättre ur växtodlingssynpunkt och inte ger några luktproblem.

Bild på kor för att symbolisera biogasproduktion

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport