Genom innovativa metoder vill man tillgängliggöra berättelser från platåbergslandskapets människor – via nytänkande digital förmedling och i ett tryckt magasin som kommer ges ut en gång årligen 2022 och 2023. Syftet med insatsen är att samla in och bevara platåbergslandskapets berättelser, något som stärker området som destination och reseanledning men även stärker det lokala samhället och människors stolthet och förankring.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport