Ung i Östra Skaraborg 2.0 är en fortsättning på Leader Östra Skaraborgs ungdomsprojektet Ung i Östra Skaraborg
som drivits år 2018-2121.

Ung i Östra Skaraborg 2.0 är en satsning för att fortsätta arbete med att stärka ungas inkludering, delaktighet och
entreprenörskap i Östra Skaraborg.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport