Projektet syftar till att skapa en hinderbana som bjuder in till utmaningar för alla. I samarbete med andra vill Wrågården utveckla landsbygden och sitt företagande. Projektet skall bidra till en positiv landsbygdsutveckling och stärka platsen som ett besöksmål både för boende och besökare.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport