Syftet med projektet ”Lokal Matkultur Falbygden” är att i Falköpings kommun sätta fokus på matfrågan på professionellt och organiserat sätt genom att stötta ca 10 restauranger och kaféer med deras affärs- och ledarskapsutveckling för att skapa hållbara, stabila och attraktiva arbetsgivare, öka antalet lokala livsmedel på menyerna och synliggöra den lokala matkulturen. Detta ska göras med hjälp av beprövade arbetssätt och metoder med ambitionen att skapa en långsiktig struktur för det fortsatta arbetet med näringen inom Falköpings kommun vilket bidrar till att platsen blir mer kulinariskt attraktiv för boende och besökare.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport