Projektets syfte är att utveckla en ny typ av övernattningsmöjlighet som är mobilt, lättskött och innovativt för att främja naturturism samt har en låg investeringskostnad.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport