Projektet har som mål att anlägga en 18-håls discgolfbana i Mullsjö. Syftet med projektet är att ge barn och vuxna i Mullsjö möjlighet att utöva discgolf och förhoppningsvis väcka intresset hos fler. Banan ska placeras i direkt närhet till flera skolor vilket skulle främja de ungas idrottande.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport