Projektet syftar till att sköta administrationen kring Leader för Östra Skaraborg under programperioden. I detta projekt är Leader Östra Skaraborgs personal anställd.

 

 

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport