Projektet skall uppföra en gårdsbutik i anslutning till sina odlingar och ett nyligen återbrukat växthus. Investeringen kommer att stärka företaget och skapa en försäljningsplats som är öppen och tillgänglig året runt.

Projektägare

Fond

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport

Jordgubbar i back från Munkebo gård