Projektet skall uppföra en gårdsbutik i anslutning till sina odlingar och ett nyligen återbrukat växthus. Investeringen kommer att stärka företaget och skapa en försäljningsplats som är öppen och tillgänglig året runt.

Jordgubbar i back från Munkebo gård

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport