Memories by Julia vill skapa fotoutställning med fokus på att synliggöra och sprida kunskap kring barn med sällsynta diagnoser, med förhoppning om att förända förutfattade meningar.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport