Syftet är att synliggöra och kommunicera positiva värden av Skaraborgs landsbygder genom kreativa entreprenörer och engagerade verksamheter. Genom inspirerande drivkrafter visa att Skaraborg är en attraktiv plats att verka och bo på som skapar förutsättningar till nya samarbeten, lockar kapital, kompetens och än mer drivkraft. “Vi Landsbyggare” bidrar till platsutvecklingsarbetet i Skaraborg genom attityd, attraktion och varumärkesbyggande insatser utifrån entreprenörens perspektiv.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport