Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Landsbyggare Skaraborg

Om projektet

Syftet är att synliggöra och kommunicera positiva värden av Skaraborgs landsbygder genom kreativa entreprenörer och engagerade verksamheter. Genom inspirerande drivkrafter visa att Skaraborg är en attraktiv plats att verka och bo på som skapar förutsättningar till nya samarbeten, lockar kapital, kompetens och än mer drivkraft. “Vi Landsbyggare” bidrar till platsutvecklingsarbetet i Skaraborg genom attityd, attraktion och varumärkesbyggande insatser utifrån entreprenörens perspektiv.

 

Projektet ska påverka och skapa en mer positiv bild av landsbygderna i Leader Östra Skaraborgs och Leader Nordvästra Skaraborg verksamhetsområde. Därigenom skapa en attraktiv plats som i sin tur lockar till lokala samarbeten, kapital, kompetens och drivkraft till Skaraborg. Detta ska uppnås genom tre tydliga tillvägagångssätt:

1. Återkommande nätverkande och kunskapshöjande Landsbyggaredagar och hyllning av landsbyggare genom Årets Landsbyggare.

2. Lyfta befintliga landsbyggare med strategisk kommunikation genom film, bild och kampanjer.

3. Genom attitydarbete bidra till att ladda begreppet (varumärket) Skaraborg med positiva värden utifrån entreprenörernas perspekiv

Projektägare
Leader Östra Skaraborg (projektet är ett samarbetsprojekt med Nordvästra Skaraborg)
Kontaktperson
Jesper Uvesten
Telefon
0702-460099
E-post
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Beviljat stöd
1 325 456 SEK vilket är 50% av totala kostnaderna. Resten hos Nordvästra Skaraborg
Projektets slutdatum
2023-07-25
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Näringslivsutveckling