Med investering i ett växthus kommer företaget kunna producera tomater, gurka, chili och andra sedvanliga grödor lämpade för växthusodling. Man kommer också plantera träd och buskar i ett parti av växthuset som kommer ge mer exotiska frukter och bär. Detta möjliggörs av höns, i kombination med ett enkelt geotermiskt system och genom att spendera sina vintermånader där och på så sätt hålla uppe värmen i växthuset. Projektet kommer också att investera i en mobil hönsvagn.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport