Gården Stora Bjurum utanför Falköping skall driva ett projekt för att utveckla, dokumentera och sprida kunskap om metoden med att använda flygande drönare försedda med värmekamera för att rädda rådjurskid från slåtterdöden som sker i samband med första vallskörden i juni varje år.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport