LAG-ägda projekt är projekt som Leader Östra Skaraborgs styrelse, även kallat LAG, äger själva. Det innebär att vi som förening själva har sökt och ansvarar för genomförandet.

  LAG-ägda projekt

Klicka på projektbilden för mer information om respektive projekt.

Landsbyggare Skaraborg

Syftet är att synliggöra och kommunicera positiva värden av Skaraborgs landsbygder genom kreativa entreprenörer och engagerade verksamheter. Genom inspirerande drivkrafter visa att Skaraborg är en

Mer information »

UltiMat

Projektet UltiMat ska stärka och förmedla den lokala livsmedelsproduktionen i Östra Skaraborg. Genom att få ut information om de lokala producenterna i Östra Skaraborg och

Mer information »