Projektet UltiMat ska stärka och förmedla den lokala livsmedelsproduktionen i Östra Skaraborg. Genom att få ut information om de lokala producenterna i Östra Skaraborg och deras produkter ämnar vi bidra till att hålla
landsbygden i vårt område levande. Projektet skall göra en total inventering av de producenter och anknytande verksamheter som finns inom det aktuella området, Östra Skaraborg. Genom en inventering skall en informationsbas skapas.

Denna informationsbas ska sedan användas som grund för att trycka upp foldrar, skapa en hemsida, starta REKO-ringar samt marknadsföra dessa delar. Den lokala befolkningen i Skaraborg  ska lätt kunna hitta information om de lokala producenter som finns samt få möjlighet att lättare handla lokalproducerad mat genom REKO-ringar, gårdsbutiker och restauranger.

 

 

samlade_vit_bakgrund

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport