Smarta landsbygder & Bygde-
utveckling

Tveka inte att höra av er till oss för att diskutera ert projekt, era visioner eller era drömmar. 

Detta insatsområde ska främja smarta landsbygder och bygdeutveckling. Insatsområdet ska på bästa sätt tillvarata de tillgångar som finns och människors förmåga att driva utvecklingen av sin bygd. Smarta landsbygder innebär att ta vara på de som utvecklar innovativa lösningar på lokala utmaningar.

Genom att använda bygdens/ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare med lokal kunskap och engagemang till en hållbar utveckling i området. Då service på landsbygden minskar och 25 digitalisering ökar så dyker nya idéer, samverkansformer, samarbeten och lösningar upp, vilket kan främjas genom detta insatsområde.

Målgrupp: Föreningar, företag, organisationer, kommuner.