Engagerat & inkluderande föreningsliv

Tveka inte att höra av er till oss för att diskutera ert projekt, era visioner eller era drömmar. 

Detta insatsområde ska främja ett aktivt föreningsliv vilket på många sätt ger förutsättningar för lokal utveckling. Insatsområdet syftar till att främja och stötta föreningsutveckling, de lokala eldsjälarnas drivkraft och möjlighet till social innovation. Då antalet aktiva personer i föreningar minskar finns behov av insatser som skapar möjligheter till aktiviteter och sociala mötesplatser.

Målgrupp: Föreningar, kommuner.

Detta insatsområde kan bidra till målen: Det goda livet med hög livskvalitet,levande platser och attraktiva landsbygder, Stärkt och utvecklat civilsamhälle.