NÄRINGSLIV & ENTREPRENÖRS-SKAP

Tveka inte att höra av er till oss för att diskutera ert projekt, era visioner eller era drömmar. 

Detta insatsområde ska främja hållbar tillväxt, sysselsättning, innovation och entreprenörskap i hela området. Insatsområdet ska, i enlighet med målen och den bakomliggande behovsanalysen, rymma insatser som leda till ökad kompetens och kompetensutveckling och samtidigt ge möjligheter att stärka näringslivet inom alla sektorer.

Befintliga företag, nya företag och entreprenörer ska ges möjlighet att utveckla innovativa metoder, cirkulära affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Målgrupp: Företag, företagare, entreprenörer, kommuner, branschorganisationer, föreningar.