Hållbar Besöksnäring & Attraktiv platsutveckling

Tveka inte att höra av er till oss för att diskutera ert projekt, era visioner eller era drömmar.

Detta insatsområde ska utveckla besöksnäringen och de attraktiva platserna som finns i Leader Östra Skaraborgs område. Insatsområdet ska leda till kompetensutveckling och utvecklade samarbeten och nätverk för besöksnäringens aktörer.

Befintliga företag, nya företag och andra organisationer ska ges möjlighet till hållbar besöksnäringsutveckling och attraktiv platsutveckling.

Målgrupp: Företag, företagare, entreprenörer, kommuner, branschorganisationer, föreningar.