Programperiod 2014-2022

I programperioden som sträckte sig mellan 2014-2022 har vi på Leader Östra Skaraborg fördelat drygt 51 000 000 kronor till projekt.

Leader Östra Skaraborg jobbade utifrån en lokal utvecklingsstrategi som togs fram under hösten 2014. Denna strategin gällde för programperioden 2014-2022 och utgick ifrån följande insatsområden:

  • Näringslivsutveckling
  • Besöksnäringsutveckling
  • Invandring som resurs
  • Ett samhälle för alla
  • Hållbara energisystem

I programpeiroden var vi finansierade av EU, staten och de sju kommunerna och jobbade med stödmedel från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden.

* Projekt beviljade i programperioden får genomföras ända till mitten av 2025