EVENT för föreningar

Checkarna inom events riktar sig framförallt mot ideella föreningar som vill driva olika typer av evenemang inom kultur, fritid och idrott på landsbygden.

Har du och din förening planer på att skapa ett nytt evenemang? Eller kanske vill ni utveckla ett redan befintligt?

Dessa checkar är möjliga att söka för att skapa nya eller utveckla befintliga evenemang. Ni kan ansöka om belopp mellan ca 10-40 000 kr.

Checkarna inom Events riktar sig framförallt mot ideella föreningar som vill driva olika typer av evenemang inom kultur, fritid och idrott på landsbygden.

Är ni intresserade av att söka en check inom event? Ring eller maila till oss först för att diskutera er idé. 

Denna sida avser checkansökningar inom paraplyprojekt Events och Events 2.0.