EVENT för föreningar

Checkarna inom events riktar sig framförallt mot ideella föreningar som vill driva olika typer av evenemang inom kultur, fritid och idrott på landsbygden.

Har du och din förening planer på att skapa ett nytt evenemang?

Eller kanske vill ni utveckla ett redan befintligt?

Leader Östra Skaraborg ger möjlighet att söka mindre checkar för att skapa nya eller utveckla befintliga evenemang. Att ansöka om en check innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Events riktar sig framförallt mot ideella föreningar som vill driva olika typer av evenemang inom kultur, fritid och idrott på landsbygden.

Är ni intresserade av att söka en check inom event? Ring eller maila till oss först för att diskutera er idé. Är vi sen överens om att det passar att ansöka om som check så kommer vi att skicka ansökningshandlingarna till er. 


Kontaktuppgifter:

Jesper Uvesten – Verksamhetsledare
0702-460099
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

Saga Linder – Handläggare paraplyprojekt
0702-460818
saga.linder@leaderostraskaraborg.se

Har du genomfört ett delprojekt som du skall slutredovisa? Kontakta Jesper eller Saga så skickar de en slutrapportsblankett till dig.