Vill ni göra en insats som stärker den lokala handeln?

Leader Östra Skaraborg ger möjlighet att söka mindre checkar för insatser som syftar till stärka den lokala handeln. Att ansöka om en check innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Lokal Handel kan sökas av lokala handelsföreningar, kommuner, intresseorganisationer eller minst tre företag i samverkan som vill göra en insats som stärker den lokala handeln.

Klicka här för att hämta ansökningshandlingarna

För frågor kring ansökan av en check? Läs först igenom ansökningshandlingarna och kontakta sedan Leader Östra Skaraborgs kansli.