Vill ni skapa en mötesplats?

Leader Östra Skaraborg ger möjlighet att söka mindre checkar för insatser som syftar till att skapa mötesplatser på landsbygden.. Att ansöka om en check innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Lokala Mötesplatser kan sökas av hembygdsföreningar, idrottsföreningar eller andra intresseföreningar som vill skapa en mötesplats för allmänheten. Observera att checkarna inom lokala mötesplatser är begränsade till max 27 000 SEK i stöd.

Klicka här för att hämta ansökningshandlingarna

För frågor kring ansökan av en check? Läs först igenom ansökningshandlingarna och kontakta sedan Leader Östra Skaraborgs kansli.