Vill du utveckla din småskaliga livsmedels produktion? Eller kanske vill du utveckla nya produkter?

Leader Östra Skaraborg delar ut ”checkar” till  företag med fokus på Lokal mat.  Att ansöka om en check inom Lokal mat innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Lokal mat riktar sig mot företag som vill utvecklas. Det kan handla om produktutveckling, kompetenshöjning, rådgivning, marknadsföring med mera. Då checkarna är inriktade mot enskilda företag så ges stöd på 70% av kostnaderna.

Klicka här för ansökningsblankett

För frågor kring ansökan av en check? Kontakta Leader Östra Skaraborgs kansli.

Har du genomfört ett delprojekt som du skall slutredovisa? Kontakta Jesper eller Saga så skickar de en slutrapportsblankett till dig.