VILL DU ELLER DITT FÖRETAG TA STEGET?

Leader Östra Skaraborg ger möjlighet att söka mindre checkar för insatser som syftar till att stärka nyföretagandet och nytänkande i befintliga företag. Att ansöka om en check innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Ta Steget kan sökas av privatpersoner och företag. Syftet med checkarna skall vara att stödja privatpersoner och företagare att Ta steget att utveckla sin affärsidé och/eller testa nya verksamheter inom befintliga företag. Genom projektet ämnar Leader Östra Skaraborg stimulera antalet nyastartade företag samt företagsutveckling i hela Leaderområdet. Detta kan göras antingen genom nya företag startas eller befintliga företag testar nya verksamhetsområden eller nya tjänster.

Klicka här för att hämta ansökningshandlingarna

För frågor kring ansökan av en check? Läs först igenom ansökningshandlingarna och kontakta sedan Leader Östra Skaraborgs kansli.