Vi jobbar för fullt med att uppdatera vår hemsida. Därför kan det under en kort period saknas projekt samt viss information här.

Leader Östra Skaraborg har för närvarande 

0
pågånde projekt*

och

0
avslutade projekt*

Dessa projekt har sammantaget blivit beviljade 

0
kronor i stöd

* inklusive LAG-ägda projekt, driftsprojekt samt paraplyprojekt